Windmolens Hagenwind Aaltense Goor/Vennebulten

Op de grens van Aalten en Lichtenvoorde in de omgeving van de Zilverbekendijk is in december 2007, na een lange voorbereidende periode, gestart met de bouw van Windmolenpark Hagenwind. Dus nu bijna 5 jaar geleden. Het is een veelbesproken project geweest. Er waren voor- en tegenstanders. Met name met de hoge windmolens had men moeite. Deze zouden het landschap ontsieren. Voorstanders zijn blij met deze milieuvriendelijke vorm van energiewinning. De gemeente Aalten levert met de realisatie van de acht windmolens in het Aaltense Goor een bijdrage aam de verbetering van het klimaat. De uitstoot van CO2, één van de veroorzakers van het broeikaseffect, wordt hierdoor teruggedrongen. Met het windmolenpark in het Aaltense Goor wordt groene en duurzame stroom opgewekt. Een milieubewuste keuze dus. In de V.O.f. Hagenwind hebben zich elf initiatiefnemers verenigd. Zeven eigenaren van de gronden waarop de windturbines zijn gerealiseerd en vier deelnemers van buiten het gebied. Gezamenlijk hebben zij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Windpark Hagenwind een Vennootschap Onder Firma (VOF) opgericht. Er was veel protest tegen de komst van het windmolenpark. Teveel inbreuk op het landschap en aantasting van het uitzicht zijn enkele argumenten die serieuze bezwaren opleverden. Uiteindelijk is het Windmolenpark Hagenwind toch gerealiseerd. Het Windmolenpark omvat acht windturbines met elk een vermogen van 2 Megawatt (MW), een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 82 meter. Het 16 Megawattt grote windpark is het grootste binnenlandse molenpark van Nederland en ligt op de grens van Aalten en Lichtenvoorde. Windpark Hagenwind levert voldoende electrische energie voor 10.000 huishoudens. De levensduur van de windmolens wordt geraamd op ongeveer twintig jaar.

AHJ.Domhof maakte eenb aantal jaar geleden deze mooie website:

Klik op deze link voor alle foto's die er van de bouw zijn gemaakt


 


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free